Cùng nhau hiện thực 
những ước mơ
ven đường 
Với mục tiêu mang đến những tác động và thay đổi tích cực cho cuộc sống cộng đồng, đặc biệt trẻ em và phụ nữ, bằng những hành động nhỏ, chúng tôi hiện thực những ước mơ bình dị, lan toả điều tốt lành vì các thế hệ tương lai.
 
Cùng chung tay, chung sức. Từ trao học bổng, hỗ trợ viện phí, đến tạo việc làm, lắp đặt trạm nước miễn phí khắp nước…, chúng tôi hy vọng sẽ vươn trái tim nhân văn đến tận những nơi núi thẳm rừng xa, và nỗ lực hiện thực ước mơ cho từng hoàn cảnh cụ thể. Khi ước mơ trong mỗi người được hiện thực, cũng là lúc cuộc sống mới được tái sinh. Lần nữa.