Bất cứ khi nào

bạn cần,

chúng tôi

sẵn sàng có mặt

Với nhiều đơn vị, hỗ trợ khách hàng là dịch vụ cộng thêm. Với riêng chúng tôi, hỗ trợ khách hàng là dịch vụ cộng sinh. Chính những chia sẻ thiết thực từ khách hàng đã giúp chúng tôi định hình văn hoá phục vụ, cũng như tạo ra nhiều đổi mới trong các sản phẩm mang giá trị thật về giá bán.
 
Nếu bạn có bất cứ vấn đề nào cần hỗ trợ về sản phẩm dịch vụ, về bảo hành bảo trì, về thay thế linh kiện…, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số 1900 6360 98. Bởi chỉ bằng cách lắng nghe, chúng tôi mới có cơ hội làm mới, thay đổi, kiến tạo, nhằm thoả mãn những mong đợi ngày càng cao của khách hàng.